รายวิชาที่สอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 กราฟิกแอนิเมชั่น
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
 การใช้โปรแกรมกราฟิกส์
 การใช้โปรแกรมฐาข้อมูล
 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 หลักการเขียนโปรแกรม
 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 การประยุกต์โปรแกรมสื่อประสม
 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
  งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 ระบบฐานข้อมูล
  เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 
โครงการ
 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
  การตัดต่อวีดีทัศน์ดิจิตอล
  การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงานอาชีพ
 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
  การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนาสำนักงานธุรกิจ
  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 
เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้

Login Form

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

028606
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
This Month
Last Month
ทั้งหมด
59
35
139
28231
953
845
28606

Your IP: 54.162.239.233
Server Time: 2018-09-25 21:15:03