คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip เข้าสู่ระบบSkip ประเภทของรายวิชาSkip เว็บไซต์หน่วยงาน

เว็บไซต์หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
สอศ.
สพฐ.
สสวท.
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

ประเภทของรายวิชา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 2204-2105 โปรแกรมกราฟิกบทคัดย่อ
 2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 2308-2007 กราฟิกแอนิเมชั่นบทคัดย่อ
 2204-2109 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติบทคัดย่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจบทคัดย่อ
 3200-0010 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาบทคัดย่อ
 3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพบทคัดย่อ
 3204-1008 ฝึกงานบทคัดย่อ
 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบบทคัดย่อ
 3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายบทคัดย่อ
 3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงบทคัดย่อ
 3204-2103 การประยุกต์โปรแกรมสื่อผสมบทคัดย่อ
 3204-2102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบบทคัดย่อ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
 4204-2124 การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจบทคัดย่อ
 42042124 การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจบทคัดย่อ

รายวิชาที่มีอยู่


Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 วันนี้ Tuesday, 16 October 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

wikipedia
programmer
true
สหวิชาการ.คอม
โทรทัศน์ครู
วิชาการ.คอม
คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สอศ.
โครงการ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ
Skip จำนวนครั้งที่มีผู้เข้าเรียน

จำนวนครั้งที่มีผู้เข้าเรียน


Website counter